Sörmlands Musuem

Sörmlands Museum har som vision att sätta människan och dess deltagande i centrum när de presenterar områdets historia. Detta både genom klassiska utställningar och aktiviteter samt föreläsningar. Sammanlagt finns här över 60.000 föremål och ca 700.000 foton som presenterar historia från en mängd olika håll och aspekter. Utöver det även ett bibliotek för de som vill förkovra sig inom något speciellt ämne. Filmen nedan är ett litet smakprov på vad man kan se i magasinet som museet har hand om. Den som blir intresserad kan även boka en längre guidad visning i magasinet. Detta går både att göra på plats eller i förväg via kontakt med museet.

Hemslöjd & Aktiviteter

För den som har intresse för hemslöjd har museet en hel del att erbjuda. Detta gäller då både hårdslöjd (trä och smide) samt textilslöjd. Bland annat kan man få rådgivning och utbildning i olika kurser samt se både tillfälliga utställningar och fasta samlingar på museet.

Utöver en rad olika möjligheter till utbildning inom området finns det även andra aktiviteter. Häribland kan nämnas stadsvandringar som är ett populärt sätt att lära sig mer om sin hembygd eller stad. Kurser och utbildningar hålls både till barn och vuxna. En hel del verksamhet riktar sig även mot ”De äldre”, exempelvis verksamhet för daglediga.

 

Utställningar

Utöver utställningar på själva museet finns även en hel del intressant material online. En intressant utställning är ”Om allt och Allting” som grundar sig på foton från Socialstyrelsens hushållsundersökning 1945. Det är tidstypiska bilder som berättar om hur hushållsarbete genomfördes i mitten av 1900-talet. Men det är även en typisk historiespegel gällande hur man såg på vem som skulle genomföra arbetet. Det var självklart kvinnan som skulle gå på knäna i köket för att skura golvet fint till mannen kommer hem från jobbet. Vem som tar hand om barnen samtidigt – kvinnan.

städning på 40-talet

De bilder som idag sprids gällande städning av hemmet är helt annorlunda. I reklam och i tidningar ser man aldrig några som städar – bara fina hem och familjemedlemmar som njuter av sin fritid. Lite intressant är det att tänka sig Socialstyrelsen göra samma undersökning idag. Skulle det vara bilder som nedan som skulle vara med i undersökningen då? Bilder på skinande kök utan någon som har genomfört jobbet? I alla fall ingen från familjen.

städbild 2

 

Foto: Freshhome.se