Museo Nazionale della Scienza e della Technologia Leonardo da Vinci

Ett högaktuellt vetenskapsmuseum med 60 år på nacken

Försök att hitta ett museum med längre namn! Museo Nazionale della Scienza e della Technologia Leonardo da Vinci är ett vetenskaps- och teknikmuseum uppfört i den berömde italienske konstnären och vetenskapsmannen Leonardo da Vincis namn.hotell milano

Den 15:e februari 1953 invigdes Da Vincis vetenskapsmuseum med en utställning om Leonardo da Vinci själv. Under 1950-talet lades ett flertal nya sektioner till i museet – bland annat ett fysikcentrum, Guido Rossihallen och transportsektionen.

Ett museum med stor spännvidd

Detta museum ligger nära många hotell i Milano och idag består Da Vincimuseet av såväl utställningssektioner som interaktiva laboratorier inom följande fält

 • Material
 • Transport
 • Energi
 • Kommunikation
 • Leonardo Konst & Vetenskap
 • Nya gränser
 • Ventenskap för unga

Totalt sett finns det 17 olika utställningssektioner och 13 interaktiva laboratorier där besökarna själva får delta i diverse spännande experiment.

Utöver utställningar och laboratorier finns också historiska samlingar, samt ett enormt arkiv och bibliotek som museet har konserverat, studerat och tolkat för att utvidga det italienska historiska arvet.

Leonardo da Vincis teknik- och vetenskapsmuseum är idag en enorm institution som ger alla besökare fantastiska upplevelser att ta med sig ut i livet. Museet är en stor inspirationskälla där man får möjlighet att lyssna på berättelser, experimentera med diverse kemiska substanser, observera historiska objekt och därmed öka sin medvetenhet om den vetenskap och teknik som nu för tiden så lätt tas för given.

Praktisk information

Museets öppettider är:

 • Tis-Fre: 9:30-17:00
 • Lör- och helgdagar: 9:30-18:30
 • På måndagar, Julafton, Juldagen och Nyårsdagen håller museet stängt.

Inträde till museet kostar:

 • 10 €
 • 7 € för: besökare under 25 år, grupper på minst 10 personer, obokade skolgrupper och skollärare.
 • 4,50 € för: seniorer över 65 års ålder och bokade skolgrupper m.fl.
 • Gratis för: barn under 3 år, personer med funktionshinder m.fl.