Historiska Museet

Historiska Museet, eller Statens historiska museum som är dess fullständiga namn, är ett svenskt historiskt museum som ligger på Östermalm i Stockholm och är tillsammans med Fotografiska ett av de mer populära museerna i Stockholm just nu. museum i stockholmMuseet ligger vid korsningen mellan Narvavägen och Linnégatan i en byggnad som uppfördes mellan 1934 och 1939. Historiska Museet är ett av Sveriges mest kända museum. En av de saker som museet är mest berömt för är Guldrummet, där man kan hitta flera guldföremål från bronsåldern, järnåldern, medeltiden och trettioåriga kriget. Där finns sammanlagt 52 kilo guld och mer än 200 kilo silver. Anledningen till varför det finns så många guld- och silverföremål bevarade i Sverige är för att vi har en lag ända sedan 1600-talet som säger att alla upphittade guld- och silverföremål som är mer än hundra år gamla och som saknar ägare ska inlösas av staten. Historiska museet är ett så kallat ansvarsmuseum. Det innebär att museet har ett övergripande ansvar för arkeologiska fynd och för kyrkliga konstföremål. Museet har en logotyp som föreställer en ryttare på en åttabent häst. Motivet kommer från den gotländska bildstenen Tjängvidestenen och man tror att ryttaren är Oden eller en död krigare som är på väg till Valhall ridande på den åttafotade hästen Sleipner. I Historiska museet finns en restaurang som heter Rosengården och som har en populär uteservering sommartid och det finns också en museibutik.

Museets historia

Tidigare återfanns Historiska museets samlingar på Nationalmuseum, men i och med att man blev allt mer trångbodda på Nationalmuseum så bestämde man 1929 att de gamla kasernerna vid Storgatan skulle bli lämpliga lokaler för ett separat historiskt museum. Man valde att anordna en arkitekttävling för en om- och nybyggnad för det kommande historiska museet. Det var dock ingen som vann, men de som kom tvåa fick i uppdrag att vidareutveckla sitt förslag i samarbete med Byggnadsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Det var Bengt Romare, Georg Scherman och Gösta Nilsson som hade lämnat in förslaget ”Nytt och Gammalt”.

Museets samlingar

Bland museets samlingar återfinns tusentals föremål från olika tidsåldrar och i olika material. Föremålen kommer från hela Sverige. Totalt omfattar samlingarna fler än 10 miljoner enskilda föremål och utställningarna i museet spänner över tusentals år, från vår äldsta forntid vidare till vikingatid och medeltid. Bland samlingarna finns exempelvis Sveriges tidigare stora depåfynd av brons som brukar kallas för Pilefyndet. Där finns också kultföremålet från Balkåkra. Från bronsåldern hittar man också små bronsfiguriner som man tror är små prästinnor eller gudinnor, bland annat Bronsåldersfigurinen från St Olof socken. I museets samlingar hittar man också betydande samlingar med svensk kyrkokonst. Förutom samlingarna och utställningarna så är museet också en plats för såväl tillfälliga utställningar som för aktiviteter och evenemang för olika åldrar. Museets besökare kan bland annat ta del av föredrag, temahelger, skolvisningar, barnverksamhet av olika slag och magasinsvisningar. Trots att Historiska museet är ett historiskt museum så är man inte rädd att förnya sig och göra nya utställningar. Det finns alltid spännande saker och händelser att belysa i Sveriges långa och intressanta historia. En av museets senaste utställningar är Massakern vid muren – slaget om Gotland 1361 som berättar historien om hur 1 800 gotländska bönder dog i en brutal strid mot danska soldater. Gotlänningarna begravdes i stora massgravar som senare grävdes ut av arkeologer och där man många hundra år senare kunde hitta tusentals rustningsdelar och skelett bevarade från ett av Sveriges blodigaste slag.