Framtidsmuseet

Framtidsmuseet i Borlänge är ett spännande museum som tilltalar alla åldrar. Framtidsmuseet är ett Science Center och det är Borlänge kommun som är museets huvudman. Ambitionen är att de ska försöka stimulera besökarnas intresse för naturvetenskap och teknik, framförallt bland barn, ungdomar och allmänhet i hela Dalarnas län. Framtidsmuseets motto är att vetenskap ska vara roligt och det har de lyckats med.

Fokus på experimentlusta, upptäckarglädje och nyfikenhet

museum i borlängeMuseet är fyllt av interaktiva utställningar och experimentverkstäder och du hittar detta härliga museum nära flera hotell i Borlänge. Men det erbjuds också lärarfortbildning, seminarier och föreläsningar, allt inom ramen för naturvetenskap, forskning och ny teknik. I fokus står upptäckarglädjen och experimentlustan hos besökarna. Museet vill stimulera till nyfikenhet och få besökaren att ställa frågor. De har valt att använda sig av lek som ett vetenskapligt pedagogiskt verktyg för att hjälpa besökaren att förstå de naturvetenskapliga fenomen som finns i vår omvärld. Ett exempel är Lego Educational Center där man kan bygga med jättelika byggklossar och jobba med mekanik, energi och animerad film. Ett annat exempel är planetariet där man kan uppleva tidlösa berättelser om stjärnorna, planeterna, kometer och vintergator.

Nystart på Framtidsmuseet

Framtidsmuseet har nyligen byggt om alla utställningsrum och de har även fått en ny temaindelning. Dessutom har det öppnats fem nya utställningsteman, nämligen Energi, Rymden, Människan, Teknik och Fysik. Museet har också satsat på nya roliga interaktiva experiment i samband med ombyggnationerna.