Fiskemuseet

fiskemuseetPå ön Hönö ligger Göteborgs Fiskemuseum som lockar till sig en stor skara turister varje år. Det ligger längst ut i hamnen på ön vilket är logiskt då fisket under mycket lång tid var stor här på ön.

Idag drivs museet helt ideellt genom föreningen ”Kusttraditioner”. De dokumenterar, gör utställningar och delar med sig av fakta gällande fiskenäringen i Göteborg, hur båtarna byggdes och vilka redskap som har används inom denna näring under flera hundra år bakåt i tiden.

Sammanlagt är det ca 500 medlemmar i föreningen men många av dessa är så kallade stödmedlemmar och är inte direkt med i själva verksamheten av museet. Men den som har stort intresse för sjöhistoria kan med rekommendation gå med i föreningen då man denna väg lär sig mer än det som museet har att förmedla.

Museet byggs om, förändras och olika utställningar ställs ut varje år. Därmed kan mycket väl en besökare som tycker denna inriktning på museum är intressant komma hit år efter år då det finns nya saker att upptäcka. Ett av de senaste delarna som byggts till är caféet. Ett välkommet inslag för de som är länge på museet.

Museet är uppdelat i sju delar:

Kompassen – Här är 30-talet i fokus. Detta både gällande båtar och fiskeredskap. Glöm inte att titta på de historiskt intressanta namnbrädorna.

Utkiken – Med 4000 fotografier är Utkiken stället för den som vill drömma sig bort via historiska fotografier.

Lanternan – I Lanternan finns receptionen där man även kan köpa souvenirer, litteratur och annat som förknippas med västkustens fiskehistoria.

Vedetten – En specialutställning enbart om U-båten Ulven som förliste 1943.

Mässen – Här presenteras tidsbegränsade utställningar. Här kan även konferenser hållas.

Sextanten – I Sextanten är det framförallt fokus på fiskeredskap och snäckor. Man kan även lyssna till de vanligaste sjöfåglarna och lära sig hur de låter.

Loggen – Visar främst ”olycka och bedrövelse”. Det med minnestavlor över omkomna fiskare samt information om hur det var att jobba som fiskare under andra världskriget då hela 31 fiskebåtar förlorades av fiskeflottan.

Läs mer om andra museum i Göteborg