Arbetets museum

Norrköpings absolut bästa museum är Arbetets museum och det är ett ovanligt museum. Det är en mötesplats för alla sinnen. Denna gamla bomullsfabrik, en gång beskriven av Carl Milles som den vackraste industribyggnaden i Sverige och lokalt kallas Strykjärnet och är helt enkelt fullt av liv. Museet skildrar arbetslivet och arbetsvillkor genom utställningar, seminarier och programverksamhet. Arbetets museum bör vara en innovativ mötesplats som främjar diskussion om människors arbete, liv och villkor. Museet är öppet varje dag 11-17 förutom på tisdagar då man har extraöppet 11-20. Självklart är det fri entré. Om man bortser från alla turister som jagar hotell nära Kolmården så är Arbetets museum förmodligen den plats i Norrköping som har flest besökare årligen.arbetets museum nära Kolmården

Arbetets museum har en kreativ workshop som är öppen varje helg, både lördag och söndag 12.00-16.00 och ger möjlighet för barn och vuxna för att skapa saker tillsammans. Arbetets museum i Norrköping har olika teman under året och entrén är som vi nämnde ovan gratis och drivs i samarbete med Folkuniversitetet. Museet detektiverna är en annan mycket populär aktivitet här. Vem är det som smyger omkring i källaren? Hjälp Myran att lösa mysteriet med källaren! Denna verksamhet bedrivs på egen hand i sällskap med en vuxen och kostar 25 kronor per barn. Start och mål i receptionen.

Arbetets museum är en privat stiftelse som ägs gemensamt av följande organisationer: Landsorganisation – den svenska fackliga samorganisationen, Tjänstemännens Centralorganisation, Arbetarnas Bildningsförbund, Kooperativa Förbundet och Sensus studieförbund. De löpande och förvaltningskostnaderna finansieras genom statliga subventioner, medan projekten i huvudsak finansieras av stiftelsen. Byggnaden ägs av Landsorganisationen och Kooperativa Förbundet, som tillåter Arbetets museums användning av den här byggnaden.

Arbetets museum i Norrköpings uppdrag är att dokumentera arbetslivet och anpassa sin ”historia till liv genom: att tillhandahålla ett forum för debatt och tolkning av arbetsliv och villkor för kvinnor och män. Museet ska också initiera, driva och stödja forskning inom sitt område av verksamheten och att förvalta och utveckla dessa verksamheter, i enlighet med de riktlinjer som anges av stiftelsen”.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för alla arbetslivs museer i Sverige. Arbetets museum i Norrköpings roll är att bevara och odla detta underbara kulturarv så att det ger perspektiv på utvecklingen av vårt samhälle och de förhållanden under vilka vi lever. Museet ska dokumentera genomförandet av industrihistoria och arbeta tillsammans med andra museer och institutioner vars intresseområde också ligger inom detta område. En annan roll museet har är att uppmuntra och stimulera debatten inom området arbete och arbetsvillkor.

Arbetets museum är också intresserat av att utveckla sin egen kunskapsbas och därför har utvecklat nära kontakter med universitet, högskolor och andra museer som är aktiva inom detta specifika område av intresse. Så har du vägarna förbi Norrköping får diu inte missa Arbetets Museum.